Saksonia-Anhalt - Cel podróży od Gór Harcu po Łabę Sachsen-Anhalt-Tourismus
Menü anzeigen
Suche
Buchungshotlines
Informacja telefoniczna dla podróżujących indywidualnie
+49 (0) 391-568 99 80
Pon-Czw: 09:00-17:00 / Pt: 09:00-16:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony internetowej www.odkryj-sachsen-anhalt.de

Ochrona danych osobowych w pigułce

Ogólne informacje

Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają, co dzieje się z danymi osobowymi gości naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby. Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w 

Polityce prywatności

znajdującej się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych osobowych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się jej administrator. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Po pierwsze dane gromadzone są w oparciu o uzyskiwane od Państwa informacje, np. dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie podczas wizyt na naszej stronie internetowej za pomocą naszych systemów IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, jak również godzina wejścia na stronę). Dane tego rodzaju gromadzone są automatycznie, zaraz po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Część danych osobowych gromadzona jest w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy zachowania użytkowników Internetu.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do danych?

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo uzyskania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla jakiego dane osobowe Państwa dotyczące zostały zapisane. Ponadto mają Państwo prawo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia takich danych osobowych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analizy i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Zachowanie w Internecie osób odwiedzających naszą stronę internetową może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to dzięki plikom cookie i programom do analizy. Analiza zachowania w sieci przeprowadzana jest z reguły anonimowo, a dany model zachowania w Internecie nie może zostać przypisany do konkretnej osoby. Internauta może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie takiej analizy lub zapobiec jej nie stosując konkretnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Na przeprowadzenie analizy można się nie zgodzić. Możliwości odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie analizy opisano w polityce prywatności.

 

Ogólne informacje oraz informacje o obowiązkach

Ochrona danych osobowych

Administratorzy naszych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne przestrzegając przy tym przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz postanowień niniejszej polityki prywatności.

Od użytkowników naszych stron internetowych gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację osoby. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, które dane są gromadzone oraz w jakim celu są wykorzystywane. Wskazano także, w jaki sposób oraz w jakim celu się to odbywa.

Zaznaczamy, iż przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji drogą e-mailową) może wykazywać deficyty w zakresie bezpieczeństwa. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Podmiot odpowiedzialny [administrator]

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

IMG Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
Am Alten Theater 6
39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 568 99 0
e-mail: welcome@img-sachsen-anhalt.de 

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi osobami określa cel i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Właściwym organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest pełnomocnik rządu ds. ochrony danych osobowych dla kraju związkowego Saksonia-Anhalt:

Pełnomocnik rządu ds. ochrony danych osobowych dla kraju związkowego Saksonia-Anhalt
Leiterstraße 9
39104 Magdeburg
poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de  

Lista pełnomocników rządu ds. ochrony danych osobowych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo udostępniania danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, dla siebie lub osób trzecich (z wykorzystaniem powszechnie stosowanego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu). Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, wówczas nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Dostęp, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym czasie mają Państwo prawo żądać nieodpłatnej informacji o zapisywanych danych osobowych Państwa dotyczących, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak również celu przetwarzania tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, zablokowania i usunięcia powyższych danych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Ustawowo wyznaczony pełnomocnik ds. ochrony danych

W naszej organizacji ustanowiliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Pan Matthias Kunert
cubeoffice GmbH & Co. KG
Fichtestr. 29a
39112 Magdeburg
Telefon: +49 391 61128-0
e-mail: datenschutz@cubeoffice.de 

Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych takich jak zamówienia czy zapytania, które przesyłane są nam jako administratorom strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, iż początek adresu internetowego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresowym przeglądarki pojawia się symbol zamka.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na komputerze użytkownika żadnych szkód oraz nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu opracowanie bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne“. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe rodzaje plików cookie zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalności dostępne na stronach.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej lub udostępnienia konkretnych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka z produktami), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia niezakłóconego pod względem technicznym i optymalnego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane będą inne pliki cookie (np. cookies do analizy zachowania użytkowników w Internecie), wówczas zostaną one osobno wskazane w niniejszej polityce prywatności.

Odnów ustawienia plików cookie | Odrzuć wszystkie pliki cookie

Pliki logów serwera

Administratorzy stron automatycznie gromadzą i zapisują informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • URL referera
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina wysłania zapytania do serwera
  • adres IP

Powyższe dane nie są prowadzone wraz z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na mocy którego dopuszczone zostało przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa jako administratora. Nasz interes przy tym to: upublicznienie naszej organizacji, reklama we własnym interesie, informowanie o zakresie usług i wsparcie mające na celu zainicjowanie kontaktów biznesowych poprzez publikację odpowiednich danych kontaktowych dla osób zainteresowanych i partnerów biznesowych, ulepszanie łatwości obsługi naszej oferty informacyjnej.

Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

W celu jednolitej prezentacji czcionek ta strona internetowa korzysta z tak zwanych Web Fonts udostępnianych przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przy wywołaniu danej strony przeglądarka internetowa ładuje wymagane Web Fonts w pamięci cache przeglądarki w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka internetowa musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, iż z danego adresu IP odwiedzono naszą stronę internetową. Google Web Fonts stosuje się w celu jednolitej i korzystnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka internetowa nie wspiera Web Fonts, wówczas użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts znajdują się pod następującym adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Dzielenie się treściami za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści zawarte na naszych stronach mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google+ i inne, jeżeli użytkownik posiada zarejestrowane konto na takim portalu społecznościowym. Oferujemy tego rodzaju sharing tools w celu zwiększenia poziomu popularności naszej oferty internetowej. Powyższe stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO.

Wtyczki Facebooka (opcja “lubię to” i „udostępnij”)

Na naszych stronach zostały zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki Facebooka można poznać po logo Facebooka lub przycisku „Like” („lubię to”) zamieszczonych na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć pod następującym adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, za pośrednictwem wtyczki tworzone jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką internetową a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, iż z Państwa adresu IP odwiedzono naszą stronę. Gdy klikną Państwo na Facebookowy przycisk „lubię to” będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo wstawić link z treściami z naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać odwiedziny naszej strony do Państwa konta. Zwracamy uwagę, iż jako administrator stron nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych, jak również sposobie ich wykorzystywania przez Facebook. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod następującym adresem: https://www.facebook.com/policy.php .

Jeżeli nie życzą Państwo sobie, aby Facebook przypisywał wizytę na naszych stronach do Państwa konta na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka.

Wtyczka Twittera

Na naszych stronach zostały zintegrowane funkcje portalu Twitter. Te funkcje oferuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji “re-tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe łączone są z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W ten sposób dane przekazywane są także Twitterowi. Zwracamy uwagę, iż jako administrator stron nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych, jak również sposobie ich wykorzystywania przez Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod następującym adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia dotyczące ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod następującym adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i dalsze przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google+ mogą Państwo udostępniać informacje na skalę światową. Za pomocą przycisku Google+ użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, iż danej treści przyznali Państwo +1, jak również informacje o stronie, którą zobaczyli Państwo klikając na +1. Przyznane +1 mogą być wyświetlane jako wskazówki wraz z nazwą Państwa profilu oraz Państwa zdjęciem w ramach usług Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub na Państwa profilu Google albo w innych miejscach na stronach internetowych i ogłoszeniach w Internecie.

Google zapisuje informacje o aktywnościach +1 w celu ulepszania usług Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby móc korzystać z przycisku Google+ potrzebują Państwo widocznego na całym świecie, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa będzie wykorzystywana w ramach wszystkich usług Google. W niektórych przypadkach wybrana nazwa może zastąpić również inną nazwę, z której korzystali Państwo dzieląc się treściami przez konto Google. Identyfikator Państwa profilu Google może zostać wyświetlony innym użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi informacjami identyfikującymi.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji: Oprócz wskazanych powyżej celów, dla których wykorzystywane są informacje, udostępniane przez Państwa informacje wykorzystywane są zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować podsumowujące statystyki o aktywności +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom lub partnerom, takim jak wydawcy, ogłoszeniodawcy czy powiązane strony internetowe.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdorazowym wywołaniu jednej z naszych stron, która zawiera funkcje XING, utworzone zostanie połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą nie następuje przy tym zapisanie Państwa danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane adresy IP oraz nie jest dokonywana ocena sposobu korzystania ze strony.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz przycisku „udostępnij” XING znajdują się w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Instagram

Na naszych stronach internetowych zintegrowane zostały funkcje serwisu Instagram. Powyższe funkcje oferowane są przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie na Instragramie, mogą Państwo udostępnić link z treściami zawartymi na naszych stronach na swoim profilu na Instagramie klikając na przycisk Instagramu. W ten sposób Instagram może przypisać wizytę na naszych stronach do Państwa konta. Zwracamy uwagę, iż jako administrator stron nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych, jak również sposobie ich wykorzystywania przez Instagram.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagramu pod następującym adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki strony YouTube, którą obsługuje Google. Dostawcą strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażoną we wtyczkę YouTube, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Wtedy serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa sposobu korzystania z Internetu bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z YouTube następuje w celu korzystniejszej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdują się w polityce prywatności YouTube pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Statystyki Piwik

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO (tj. interes polegający na analizie, optymalizacji i łatwego w obsłudze funkcjonowania naszej oferty online) korzystamy z Piwik, to jest oprogramowania typu open source służącego do statystycznej analizy dostępu do strony internetowej. Piwik korzysta z tak zwanych „plików cookie”, to jest plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej zapisywane są na naszym serwerze. Adres IP podlega anonimizacji przed zapisaniem.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Wskazujemy jednak na fakt, iż w ten sposób wykluczona może być możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową w pełnym zakresie.

Analizę przeprowadzaną przez Piwik można wyłączyć także tutaj:

Kontakt

IMG – Investitions- und Marketing­gesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 

Am Alten Theater 6
39104 Magdeburg

Tel.: +49 (0) 391 568 99 80
Fax: +49 (0) 391 568 99 51

tourismus@img-sachsen-anhalt.de

Informacja i rezerwacja

Informacja telefoniczna dla grup
dla podróżujących indywidualnie:

+49 (0) 391-568 99 80

Pon-Czw: 09:00-17:00 / Pt: 09:00-16:00